الگوی مدیریت بحران درپرتو گسل های هویتی خاورمیانه

نویسندگان

چکیده

الگوی مدیریت بحران در سال‌های پس از جنگ سرد با تغییرات بنیادین روبه‌رو شده است. نیروهای اجتماعی به‌گونه‌ای تدریجی وارد عرصه رقابت‌های راهبردی شده‌اند. معادله قدرت و امنیت بیش از گذشته از حوزه کنش بازیگران فرادست در سیاست جهانی خارج شده است. در این مقاله رقابت بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ در بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت‌های مدیریت بحران در عصر ظهور نیروهای هویتی نیازمند درک قابلیت نیروهایی است که ماهیت اجتماعی داشته اما در فرآیندهای سیاسی منطقه‌ای نیروی تاثیرگذار محسوب می‌شوند. در این مقاله، چگونگی کنترل بحران سوریه از طریق سازوکارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به مولفه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌های کنترل نیروهایی را به‌وجود آورد که در بطن بحران سوریه نقش موثری را ایفاء می‌ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Crisis Management in the Light of the Middle East’s Identical Gaps

نویسندگان [English]

  • Zohreh Poustinchi
  • Mojgan Pazan
چکیده [English]

Patterns of crisis management in the years after the Cold War have faced radical change. Social forces are gradually entering the field of strategic competition. Power and security equation, logged from scope of uppers actors in world politics.in this papers have been examined the regional and extra regional great powers rivalry in the Syrian crisis. indications of an identity crisis management in the era of the rise of identically forces requires an understanding of the nature of the social forces that have social but are influential forces in local political processes. In this paper, explored the global mechanism of Syrian crisis management in the light of identical gaps. According to this study the social components within the Syria has play a significant role. Thus, for successful crisis management in Syria we should considered the identical roots of this crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Actors
  • Identity
  • Centrifugal Forces
  • Crisis Management
  • Regional Conflicts