کلیدواژه‌ها = فناوری
دیپلماسی علمی و فناوری و توسعه منطقه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22124/wp.2023.23733.3134

مهدی یزدان پناه؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسکرخانی


نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 183-153

هادی آجیلی؛ محسن سلگی