کلیدواژه‌ها = عدالت انتقالی
چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 173-206

10.22124/wp.1970.3474

مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی


برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 117-151

مهین سبحانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی