بررسی تقابل ایالات‌متحده و فدراسیون روسیه در بحران اوکراین از دریچۀ فرهنگ راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

علی‌رغم وجود مسائل متعدد در روابط میان فدراسیون روسیه و ایالات‌متحده، بحران 2022 اوکراین ازجمله محورهای مهمی است که طی مدت‌زمان اخیر نه‌تنها موجبات رویارویی مجدد واشنگتن و مسکو را فراهم آورده، بلکه دامنه آن از قلمرو ملی خارج‌ شده و به مسئله‌ای مهم در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل ساخته است. با توجه به اهمیت چگونگی کنشگری فدراسیون روسیه و ایالات‌متحده در بحران مذکور و همچنین نتایج حاصل از آن، نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده‌اند تا با روش کیفی و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، به این پرسش‌ پاسخ‌ گویند که مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی چه تأثیری بر الگوهای رفتاری دولتمردان روس و آمریکایی در قبال بحران اوکراین 2022 داشته است؟ فرضیه‌ای که در مقابل پرسش مذکور مطرح شده ناظر بر آن است که تقابل دو کشور در صحنه اوکراین را می‌توان به شدت متأثر از مبانی فرهنگی، ارزشی، ژئوپلیتیکی و تاریخی دو کشور دانست و بر این اساس است که جنگ، توسل به زور، بازدارندگی و استراتژی معنا یافته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است در بحران اوکراین رؤیای قدرت بزرگ و بازگشت به شکوه امپراتوری، مسائل ژئوپلیتیکی، نگرش منفی نسبت به نیات کنشگران رقیب، سنت‌های مربوط به کلیسای ارتدکس و ملی گرایی روسی، در مقابل باور به قدرت مطلق ایالات‌متحده در عرصه سیاست و روابط بین‌الملل، استثناگرایی، توجه ویژه به ارزش‌های لیبرال دموکراسی و ادامه جنگ تا تسلیم بی‌قیدوشرط دشمن، قرار گرفته است. در قالب این مؤلفه‌ها، الگوی رفتاری هریک از طرفین به سمت الگوی تقابل حداکثری و بازی با حاصل جمع صفر کشیده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Conflict between the United States and the Russian Federation in the Ukraine Crisis from the Window of Strategic Culture

نویسندگان [English]

  • Ghassem Rahimichesli 1
  • majid Rouhi Dehboneh 2
  • mahnaz goodarzi 3
1 Ph.D Student of International Relation, Islamic Azad University,Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan. Iran
2 Department of political science, rashr branch, Azad university, rasht. iran
3 Department of International Relation, Isfahan (Khorasgan) Branch, IslamicAzad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Despite the existence of many issues in the relations between the Russian Federation and the United States, the crisis of 2022 in Ukraine is one of the important axes that during the recent period not only caused Washington and Moscow to face each other again, but its scope has gone beyond the national territory and has become an important issue in regional interactions and International has made a converter, the authors of this study have tried to answer the question of what effect the components of strategic culture have on the behavior patterns of Russian statesmen with a qualitative method and a descriptive-analytical approach. And the American in response to the crisis in Ukraine 2022? The hypothesis raised in front of the mentioned question points out that the conflict between the two countries in the Ukrainian scene can be considered strongly influenced by the cultural, value, geopolitical and historical foundations of the two countries, and based on this, war, resort to force, deterrence and strategy Meaning has been found. The findings of the research indicate that in the Ukraine crisis, the dream of great power and the return to the glory of the empire, geopolitical issues, negative attitude towards the intentions of rival activists, traditions related to the Orthodox Church and Russian nationalism, in contrast to the belief in the absolute power of the United States in the field of politics and International relations, and the continuation of the war until the unconditional surrender of the enemy have been placed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Culture
  • Ukraine Crisis
  • Russia
  • United States of America
  • Maximum Confrontation