نویسنده = حسن کبیری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر واگرایی روابط ایران و گرجستان (2016-2000)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-166

میترا راه نجات؛ حسن کبیری