نویسنده = سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
هستی‌شناسی مفهوم آنارشی در نظریات خردگرا و تامل‌گرا در روابط بین الملل

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 127-155

10.22124/wp.2018.2792

لیلا مروتی؛ سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی


تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دو دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 57-84

سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی؛ محمد یوسفی جویباری


رفتارهای حمایت‌گرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 69-100

سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی؛ بهنام سرخیل