کلیدواژه‌ها = مذاکره
قطع مذاکرات قبل از قرارداد و تعهد بر عدم افشای اسراربا رویکرد اصول حقوق قراردادهای اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/wp.2023.23931.3155

سیده مریم اسدی نژاد؛ جواد, واحدی زده؛ علیرضا صالحی فر


تحلیل توافق هسته ای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 79-120

10.22124/wp.2018.3230

حسین پوراحمدی؛ علی اکبر بازوبندی