کلیدواژه‌ها = نظم لیبرال
تبارشناسی نظم جهانی لیبرال: واکاوی خط سیر قدرت

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-258

10.22124/wp.2023.23697.3127

سمیه خداخواه آذر؛ مسعود موسوی شفایی؛ محمد رضا تاجیک؛ محسن اسلامی