کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی رابطه تأمین امنیت انرژی فسیلی و تهدید امنیت زیست‌ محیطی خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-130

10.22124/wp.2021.15867.2435

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد رضا قائدی


تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 153-174

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح الله منعم؛ محمدصادقی یحیی پور