کلیدواژه‌ها = بازیگران منطقه‌ای
نقش بازیگران منطقه‌ای در رادیکالیزه ‌شدن نیروهای اجتماعی خاورمیانه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-67

ابراهیم متقی؛ مرجان کوه خیل؛ علی اصغر موسی پسندی


الگوی مدیریت بحران درپرتو گسل های هویتی خاورمیانه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 133-159

زهره پوستینچی؛ مژگان پازن