کلیدواژه‌ها = جغرافیای رسانه ای
نقش شبکه خبری الجزیره در دیپلماسی رسانه ای قطر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 203-235

وحید رنجبر حیدری؛ محمدرضا فرجی؛ ابراهیم جمشیدی