نویسنده = سیدعلی منوری
روند مواجهه آمریکا و روسیه با تروریسم؛ از تقابل تا تعامل

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 259-288

10.22124/wp.2023.23585.3119

لیلا مروتی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 219-252

10.22124/wp.2021.17661.2796

ابوذر رضائی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری