نویسنده = سید مهدی احمدی موسوی
بررسی سیاست‌های تخلفات صنفی در پرتو فضای سایبری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 195-214

10.22124/wp.2022.22927.3076

الهه کمالی‌پور راوری؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ مهدی صبوری‌پور


آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 229-252

10.22124/wp.2022.22892.3069

زهرا عبدلی طغرالجردی؛ محمد‌حسین رمضانی قوام‌آبادی؛ امان‌الله علیمرادی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد امینی‌زاده