کلیدواژه‌ها = سیاست
ظهور، شیوع و پی‌آمدهای سیاسی-اقتصادی کووید- 19(کرونا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.24634.3198

صفت الله شاهوردی؛ رضا شیرزادی؛ حسن شمسینی غیاثوند


اخلاق، سیاست و مسئله خودآیینی: روایت‌های متفاوت از مفهوم خودآیینی در اخلاق و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.24731.3209

زهرا مرادی؛ احمد خالقی دامغانی


نسبت عقل و شرع در حکمت سینوی و فلسفة آکوئینی و پیامدهای آن برای رابطة دین و سیاست

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 163-188

10.22124/wp.2021.17743.2620

سید جواد موسوی؛ کمال پولادی؛ بابک عباسی؛ احمد ساعی