نویسنده = فرهاد دانش نیا
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین در منطقه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.23369.3108

فرهاد دانش نیا؛ مهتاب سهرابی منش؛ مسعود عزیزی


هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 173-141

قدرت احمدیان؛ فرهاد دانش نیا؛ کرم رضا کرمیان


ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 214-183

علی مختاری؛ فرهاد دانش نیا؛ روح الله قاسمی