کلیدواژه‌ها = انقلاب
تنازع گفتمانی و برتری اسلام سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-95

10.22124/wp.2023.24263.3175

حمید یوسفیان اهری؛ عباس مرادی؛ مالک ذوالقدر


نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-101

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج


ریشه های داخلی و خارجی انقلاب 2011 تونس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ سعیده حضرت پور


واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 161-178

محمدجواد هراتی؛ عبدالواحد عبادی