کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تبیین جایگاه ایران در مقایسه با نفوذ گسترده بازیگران جهانی در منطقه راهبردی قفقاز جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.23721.3132

مهران مهدی زاده؛ عبدالحسین پیکرنگار؛ محمد طالقانی؛ ابراهیم علیزاده


نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 259-261

عنایت اله یزدانی؛ حسن آئینه وند؛ ابوالفضل باقری اژیه


تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 153-174

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح الله منعم؛ محمدصادقی یحیی پور