کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
آثار رشد اقتصادی چین بر تقویت حمایت گرایی اقتصادی در ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-62

10.22124/wp.1970.3501

قدرت احمدیان؛ فرزاد رستمی؛ حمیدرضا چراغی


جدال های امنیتی ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 109-125

10.22124/wp.2018.2791

رضا رحمدل؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


گسل های هویتی و اقتصاد سیاسی گروه داعش

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 26-7

حسین دهشیار