کلیدواژه‌ها = قدرت سخت
افول قدرت نرم امریکا؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 240-203

علی آدمی؛ سیده مهدیه قرشی


ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 214-183

علی مختاری؛ فرهاد دانش نیا؛ روح الله قاسمی