کلیدواژه‌ها = انرژی
بررسی رابطه تأمین امنیت انرژی فسیلی و تهدید امنیت زیست‌ محیطی خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-130

10.22124/wp.2021.15867.2435

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد رضا قائدی


پیامدهای ژئوپلیتیکی خطوط لوله عربی بر تنگه هرمز

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 239-268

محمد ولی مدرس؛ محسن کرمی ناوه کش


مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ محمد جواد سلطانی


نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار