کلیدواژه‌ها = فرهنگ
ناسازگاری‌های هویتی چین و آمریکا و تشدید ناسیونالیسم چینی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 105-133

10.22124/wp.2022.18714.2737

سارا زارع؛ مسعود نادری؛ قدرت احمدیان


چشم انداز اتحاد دو کره در سایه شکاف های اقتصادی و فرهنگی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 155-187

10.22124/wp.2017.2488

محمد حسن شیخ الاسلامی؛ حسین شاه مرادی


افول قدرت نرم امریکا؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 240-203

علی آدمی؛ سیده مهدیه قرشی


اوقات فراغت: چالش‌ها و نتایج جهانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-134

ابراهیم چیرانی