کلیدواژه‌ها = عربستان سعودی
تبین بحران ژئوپولیتیکی یمن: عوامل و بازیگران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 193-228

10.22124/wp.1970.3506

محمدجواد فتحی؛ فرزاد جهان بین


بحران یمن: جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسلامی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 69-41

سید شمس الدین صادقی؛ کامران لطفی


بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و عربستان

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 194-149

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ عبدالواحد عبادی


دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 234-205

علیرضا کوهکن؛ فرخنده نزاکتی