کلیدواژه‌ها = افغانستان
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه افغانستان در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-33

جهانگیر کرمی؛ محمد تقی جهانبخش


2. چالش های اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-63

خلیل اله سردارنیا؛ سید مهدی حسینی


3. نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار