کلیدواژه‌ها = مصر
چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 173-206

10.22124/wp.1970.3474

مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی


نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-101

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج


تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 7-28

ارسلان قربانی؛ حسینعلی توتی


واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 161-178

محمدجواد هراتی؛ عبدالواحد عبادی