کلیدواژه‌ها = قدرت
تبارشناسی نظم جهانی لیبرال: واکاوی خط سیر قدرت

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-258

10.22124/wp.2023.23697.3127

سمیه خداخواه آذر؛ مسعود موسوی شفایی؛ محمد رضا تاجیک؛ محسن اسلامی


مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-40

10.22124/wp.2018.2788

امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی


چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 65-102

10.22124/wp.2017.2661

فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو


گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-73

محمدتقی قزلسفلی؛ مرتضی قورچی؛ صبا معاش ثانی