کلیدواژه‌ها = بحران اوکراین
بحران اوکراین در پرتو هژمونی گرایی لیبرال آمریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.23092.3087

مهرداد وطنی؛ مجید استوار


روابط امنیتی دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا در مجموعه امنیتی پسا شوروی: الگوها و روندها

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 231-264

10.22124/wp.2020.16780.2531

مجید روحی دهبنه؛ حسین کریمی فرد؛ سید تقی میر مهدی پور


نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 259-261

عنایت اله یزدانی؛ حسن آئینه وند؛ ابوالفضل باقری اژیه


بحران اوکراین و تشدید رقابت های منطقه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 7-33

عباس مصلی نژاد