کلیدواژه‌ها = سوریه
تبیین روابط روسیه و ترکیه در بحران سوریه از چشم انداز رئالیسم مشروط

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 189-218

10.22124/wp.2021.17871.2636

طاهر حیدرزاده؛ رحمت حاجی مینه؛ نوذر شفیعی


هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 173-141

قدرت احمدیان؛ فرهاد دانش نیا؛ کرم رضا کرمیان


امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 278-241

اسکندر مرادی؛ ضیا الدین صبوری؛ شیلان خاکی؛ عبدالمطلب جوانمردی


ائتلاف سه گانه ایران، سوریه و حزب الله و تاثیر آن بر منافع آمریکا درخاورمیانه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-113

حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ رضا پارسه


علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-28

رضا سیمبر؛ علی اسمعیلی