کلیدواژه‌ها = هویت ملی
نقش پویایی فکری آذربایجان در تکوین ایده دولت ملی در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-155

10.22124/wp.2020.17706.2613

علی شکری؛ علی شیاری؛ محمد یوسفی جویباری


سیاست خارجی روسیه در حوزه دریای سیاه

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 149-179

10.22124/wp.2017.2693

روح اله منعم؛ ارسلان قربانی شیخ نشین


هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 173-141

قدرت احمدیان؛ فرهاد دانش نیا؛ کرم رضا کرمیان


شاکله استراتژی امنیتی ایران

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 56-37

حسین دهشیار