نویسنده = الهه کولایی
تعداد مقالات: 3
1. ریشه های داخلی و خارجی انقلاب 2011 تونس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ سعیده حضرت پور


2. مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ محمد جواد سلطانی


3. نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار