کلیدواژه‌ها = هند
نقش هند در استراتژی احاله مسئولیت آمریکا برای مهار چین

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 139-169

10.22124/wp.2022.22914.3077

غلامرضا کریمی؛ شیرین حداد زند؛ مریم احمدپور


روابط هند و آمریکا پس از فروپاشی دو قطبی عصر جنگ سرد

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 252-292

10.22124/wp.2021.4638

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


عروج زیستمان های بدیل و ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 105-75

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم