کلیدواژه‌ها = ایران
ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تاثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 41-71

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین اصغری ثانی؛ هادی صیادی


ائتلاف سه گانه ایران، سوریه و حزب الله و تاثیر آن بر منافع آمریکا درخاورمیانه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-113

حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ رضا پارسه


قابلیت بازدارندگی هسته ای ایران از چشم انداز نوواقع گرایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 207-237

علی آدمی؛ الهام کشاورز مقدم


واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 161-178

محمدجواد هراتی؛ عبدالواحد عبادی


علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-28

رضا سیمبر؛ علی اسمعیلی