کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
ناسازگاری‌های هویتی چین و آمریکا و تشدید ناسیونالیسم چینی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 105-133

10.22124/wp.2022.18714.2737

سارا زارع؛ مسعود نادری؛ قدرت احمدیان


روابط هند و آمریکا پس از فروپاشی دو قطبی عصر جنگ سرد

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 252-292

10.22124/wp.2021.4638

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


آثار رشد اقتصادی چین بر تقویت حمایت گرایی اقتصادی در ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-62

10.22124/wp.1970.3501

قدرت احمدیان؛ فرزاد رستمی؛ حمیدرضا چراغی


دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع گرایانه اوباما در خاورمیانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 123-153

10.22124/wp.2017.2487

فرزاد محمدزاده ابراهیمی؛ محمدرضا ملکی؛ سعید وثوقی


بحران اوکراین و تشدید رقابت های منطقه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 7-33

عباس مصلی نژاد