کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
بررسی تطبیقی قدرت نرم روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 229-259

10.22124/wp.1970.3507

علی امیدی؛ احسان فلاحی؛ طیبه برخورداری ناغانی


زمینه‌یابی سه‌وجهیِ جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه ‏(2000-2019)‏

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-132

10.22124/wp.1970.3472

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی امیری


قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 164-129

علی اکبر جعفری؛ دیان جانباز


افول قدرت نرم امریکا؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 240-203

علی آدمی؛ سیده مهدیه قرشی


ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 34-7

زهرا پیشگاهی فرد؛ مرتضی فراهانی؛ عبدالمجید مبلغی


منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-38

رضا سیمبر؛ احمد علی مقیمی