دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

تبیین سقوط دولت یاناکویچ در اوکراین(2014)

صفحه 32-7

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ مهدی جراحی دربان؛ مهدی میکائیلی


نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

صفحه 149-101

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج


ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

صفحه 214-183

علی مختاری؛ فرهاد دانش نیا؛ روح الله قاسمی


تاثیر مسایل مشترک بشری بر سازوکار قانون گذاری دولت

صفحه 267-239

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زاده مَرکیه