دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1401 
بررسی سیاست‌های تخلفات صنفی در پرتو فضای سایبری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 195-214

10.22124/wp.2022.22927.3076

الهه کمالی‌پور راوری؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ مهدی صبوری‌پور