کلیدواژه‌ها = امنیت
ابتکار کمربند- راه چین و منافع جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 87-130

10.22124/wp.2021.18822.2756

عنایت الله یزدانی؛ منا عبدی


حکمرانی و اقتصاد سیاسی بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 185-212

10.22124/wp.2021.18134.2671

رضا باقری؛ علی شیاری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل‌زاد


بررسی رابطه تأمین امنیت انرژی فسیلی و تهدید امنیت زیست‌ محیطی خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-130

10.22124/wp.2021.15867.2435

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد رضا قائدی


تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-32

10.22124/wp.2021.18636.2729

خادم علی تهذیبی؛ رضا سیمبر؛ حسن خداوردی


لیبی در فضای پسابهارعربی؛ از انقلاب تا ناامنی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 135-162

10.22124/wp.2021.16240.2460

رشید رکابیان؛ مهرداد عله پور


تحول مفهوم امنیت در پرتو جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 42-7

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


قابلیت بازدارندگی هسته ای ایران از چشم انداز نوواقع گرایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 207-237

علی آدمی؛ الهام کشاورز مقدم


مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ محمد جواد سلطانی


نهاد دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا از طرح (20131945)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 135-162

سعید جلیلوند؛ مریم مرادی


نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار