ناسازگاری‌های هویتی چین و آمریکا و تشدید ناسیونالیسم چینی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 105-133

10.22124/wp.2022.18714.2737

سارا زارع؛ مسعود نادری؛ قدرت احمدیان


شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 107-85

منصوره حقیقی کفاش؛ سید محمد کاظم سجاد پور


گسل ها و چالش یکپارچگی عراق: آثار و پیامدهای امنیتی برای ایران ‏

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-138

10.22124/wp.2019.3684

علی اکبر اسدی؛ محمدزمان راستگو


جدال های امنیتی ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 109-125

10.22124/wp.2018.2791

رضا رحمدل؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


جهانی‌شدن‌‏‎ ‎و دیپلماسی‌اقتصادی آمریکا(2013-1991)‏

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 114-97

محمد جواد رنجکش؛ جواد نورمحمدی؛ منصوره اسکندران


پوپولیسم در نظام سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین الملل

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 121-152

10.22124/wp.2018.3231

حسین فیروزی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید علی منوری


روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسلامی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 124-95

احمد جانسیز؛ امیر رضا احمدی خوی


نهاد دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا از طرح (20131945)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 135-162

سعید جلیلوند؛ مریم مرادی


جهانی شدن عملکرد سلفی گری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛ مطالعه موردی داعش

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 139-99

روح اله طالبی آرانی؛ جمال گویلی کیلانه


هویت خاورمیانه ای ترکیه: تاکید منطقه ای

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 145-172

حسین دهشیار


نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-101

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج


تاثیرات رقابت آمریکا و چین در تحولات نظام بین الملل(2020-2016)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 175-193

10.22124/wp.2022.21783.2986

محمد پورقربان؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ محمد کیان


تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 103-132

10.22124/wp.2020.17651.2608

خسرو نیکنام؛ مسعود جعفری نژاد؛ سید حسن ملائکه


تحلیل زبانشناختی شخصیت سیاستمداران: مطالعة موردی دونالد ترامپ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 107-137

10.22124/wp.2018.2866

علی اشرف نظری؛ امیر ملایی مظفری


جریان شناسی مخالفان بومی و غیر بومی در بحران سوریه

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 109-131

احمد جانسیز؛ روح الله قاسمیان