پایایی و پویایی کمالیسم در سیاست خارجی معاصر ترکیه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-40

10.22124/wp.2021.18641.2727

بهرام اخوان کاظمی؛ محمدحسن غلامی


بازنمایی جایگاه ایران در نظام جهانی بر اساس شاخص های توسعه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-45

10.22124/wp.2022.22216.3021

خلیل اله سردارنیا؛ مهران شرفی صدرآبادی


جایگاه اقیانوس هند در رقابت های راهبردی هند-چین (2022-2013)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 7-41

10.22124/wp.2023.23344.3109

غلامعلی چگنی زاده؛ حسین رضوی


گسل های هویتی و اقتصاد سیاسی گروه داعش

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 26-7

حسین دهشیار


تبیین سقوط دولت یاناکویچ در اوکراین(2014)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 32-7

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ مهدی جراحی دربان؛ مهدی میکائیلی


علل رشد وتوسعه رادیکالیسم در پاکستان

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 33-54

10.22124/wp.2020.14480.2295

ایوب خالد سیف الدین


ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 34-7

زهرا پیشگاهی فرد؛ مرتضی فراهانی؛ عبدالمجید مبلغی


رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین _ اسراییل (2015-2001)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 38-7

رضا سیمبر؛ احسان اعجازی


ناآرامی‌های عربی: ریشه‌های اجتماعی در بستر تاریخی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 38-7

مهدی زیبائی؛ رضا سیمبر


تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 40-7

محمود کتابی؛ یدالله دهقان؛ سارا دهقان نصیری


تحول مفهوم امنیت در پرتو جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 42-7

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار


قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 29-55

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی